*** Khoa Điện – Tư động hóa ***
Địa chỉ: Văn phòng khoa: nhà B1 – Cơ sở 2, số 01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9 – TP Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0983098655
Email: nguyentrungthoai@yahoo.com