Bạn cần liên hệ? Vui lòng gửi thông tin hoặc liên hệ trực tiếp!

Liên hệ

THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

*** Khoa Điện – Tư động hóa ***

Địa chỉ: Văn phòng khoa:

– Nhà B1 – Cơ sở 2, số 01

– Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9 – TP Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0983098655

Email: nguyentrungthoai@yahoo.com

BẢN ĐỒ TỚI CƠ SỞ 2
số 01 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên