Tuyển sinh cao đẳng năm học 2024 - 2025
Slide 45 MITC
Tuyển sính 2021

LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của khoa luôn đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng! Hãy lựa chọn ngành nghề bạn yêu thích để tỏa sáng bản thân!

VỀ CHÚNG TÔI

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Điện và Tự động hóa đã có những bước phát triển vững chắc về đội ngũ cán bộ giáo viên; quy mô đào tạo; trang thiết bị, cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học – đủ điều kiện để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bậc học mà khoa quản lý, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi luôn chú trọng đến chính sách phát triển nhân sự, nâng cao năng lực đào tạo của khoa nhằm bắt nhịp với nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật, do đó cơ hội đồng hành cùng chúng tôi luôn chào đón bạn!

ỨNG TUYỂN NGAY
TÌM CHÚNG TÔI TRÊN GOOGLE MAP