Những hoạt động nổi bật tháng 7 khoa Điện và Tự động hóa

Trong tình hình dịch bệnh CoVid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động về giáo dục gặp nhiều khó khăn. Học sinh sinh viên không thể đến trường, công tác giảng dạy phải chuyển hướng sang phương pháp giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, các hoạt động của giảng viên, giáo viên, cán bộ viên chức trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung nói chung và cán bộ, giảng viên, giáo viên Khoa Điện và Tự động hóa nói riêng vẫn diễn ra sôi nổi và đầy ý nghĩa.

Các hoạt động đóng góp quỹ CoVid-19, tham gia làm kính chống bắn giọt của nữ công Khoa, hay thi công buồng khử khuẩn của thầy Nguyễn Thanh Tước đã được thực hiện. Công tác tuyên truyền và báo cáo nắm bắt tình hình HSSV của Khoa quản lý được thực hiện hàng ngày.

Nữ công Khoa đang thực hiện gia công kính chắn giọt

Sản phẩm buồng khử khuẩn của thầy Nguyễn Thanh Tước

Khoa cũng đã tham mưu với lãnh đạo nhà Trường, thăm hỏi động viên đến các cán bộ viên chức, HSSV của Khoa đang bị cách ly tập trung hay trong vùng bị phong tỏa vượt qua thời điểm khó khăn của dịch bệnh.

Đại diện lãnh đạo nhà trường thăm hỏi, động viên và trao quà cho thầy Đặng Đăng Khôi

trong khu vực bị phỏng tỏa

Bên cạnh đó các công tác hoạt động chuyên môn của Khoa vẫn được tiến hành theo đúng như các kế hoạch đã được đề ra.

Các cuộc họp, hội thảo được chuyển sang hình thức trực tuyến góp phần hoàn thành công việc được giao như: Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Xây dựng chương trình chất lượng cao ngành Điện công nghiệp và Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” …

Đặc biệt là nhiệm vụ tham gia “Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2021” của các giáo viên vẫn được tiến hành sôi nổi với các tiết dự giảng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hội thi.

Hội nghị online  “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Thầy Võ Quốc Dũng đang thực hiện tiết giảng

Thầy Võ Quốc Dũng đang hướng dẫn sinh viên thực hiện trong tiết giảng

Thầy Nguyễn Thanh Vân đang thực hiện tiết giảng

Thầy Nguyễn Thanh Vân đang thao tác hướng dẫn sinh viên thực hiện trong tiết giảng

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cán bộ, giảng viên Khoa Điện và Tự động hóa còn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của lãnh đạo các cấp và của Nhà trường góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung.

Nguyễn Thanh Vân

Khoa Điện và Tự động hóa

Gọi điện thoại
0983011576