LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Điện và Tự động hóa đã có những bước phát triển vững chắc về đội ngũ cán bộ giáo viên; quy mô đào tạo; trang thiết bị, cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học – đủ điều kiện để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bậc học mà khoa quản lý, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi luôn chú trọng đến chính sách phát triển nhân sự, nâng cao năng lực đào tạo của khoa nhằm bắt nhịp với nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật, do đó cơ hội đồng hành cùng chúng tôi luôn chào đón bạn!

ỨNG TUYỂN NGAY